Världens Barn 2019

Denna vecka kulminerar insamlingen för Radiohjälpens insamling Världens Barn. Runtom i vårt avlånga land skramlar bössorna och pågår mängder av aktiviteter för att hjälpa barn i hela världen till ett bättre liv medan krigsmaskinerna dundrar i olika delar av världen. Motsägelsefullt att det destruktiva krafterna förstör levnadsvillkoren för en stor del av jordens befolkning år efter år och gör att de goda och ofta ideella krafterna får arbeta hårt för att minska och lindra effekterna efter de grymma krigens förstörelse och förödelse. Flyktingströmmarna växer och rapporterna från flyktinglägren ger grymma och ofattbara bilder rakt in i våra vardagsrum. Hjälparbetare från olika organisationer kämpar för att rädda liv och lindra den grymma tillvaron för dem som lämnat sina sargade hemländer. I västvärlden sliter politiker med frågan hur många flyktingar varje land kan ta emot.

2018 bidrog frivilliga med 6 miljarder till Världens Barn som användes i olika biståndsprojekt. Denna vecka avslutas med en galakväll i SVT 1 då insamlingen kulminerar med ett festligt program och resultaten redovisas. Principen – Många bäckar små blir en stor å, bevisar att det är möjligt om vi går samman och samarbetar som representanter för de goda krafterna. Ge ditt bidrag och via webbsidan http://www.varldensbarn.se får du all information

Tack!

Advertisements

I väntans labyrint

Besökte igår kväll Källfallet i Riddarhyttan och den samlingslokal som används av nyanlända för språkcafé, barnaktiviteter, familjeträffar och konsultationer med Migrationsverket och andra myndigheter i väntan på vad som skall hända i framtiden. Rädda Barnen Norra Västmanland skall arrangera en “Höstfest för alla” den 13 oktober kl. 11.00- 15.00 vid Allaktivitetshuset i Riddarhyttan i samarbete med Kvinnor i Källfallet, Hem&Skola, Teatermaskinen och Skinnskatteberg kommun. Många fina förslag bearbetades och formades till ett fint och innehållsrikt program. Med stor beundran såg vi den entusiasm som de deltagande kvinnorna från Iran och Afghanistan visade för arrangemanget. Att orka ge och visa engagemang trots att de fått flera avslag på sina asylansökningar och de permanenta åtråvärda uppehållstillstånden ligger långt borta i längtans labyrint. Integrationshandläggaren kunde berätta om omänskligt bemötande av migrationsverkets handläggare. Svårt att förstå hur dessa kvinnor kan orka och stå ut efter flera års försök att få ett värdigt liv i Migrationsverkets myndighetsirrgångar. Inhuman och omänsklig är vägarna i denna väntans labyrint. Höstfesten blir en ljuspunkt.

I demokratins tjänst

Deltar i det första Regionfullmäktige Västmanland efter sommaruppehållet. Sammanträdet inleddes med utdelning av kulturstipendier, hedersgåva, miljöpris och stimulansmedel till olika projekt för utveckling. I förberedelserna inför dagens sammanträde har ledamöterna skrivit motioner och interpellationer, läst in många sidor och gjort förberedelser både enskilt och i olika politiska forum. Sverige är unikt och det är trygghet och tillit som råder i vårt demokratiska samhälle. Framtidstron är stark och vårt grannland Finland betecknas som det lyckligaste i världen. Vilket är det mest betydelsefulla – trygghet eller lycka? Finns det fler variabler?

Svaret som vi ger och definitionen är unik för var och en av oss och varierar över tid. Livet är mångfacetterat och ofurutsägbart.

Sverige har levt i fred och frihet i många hundra år och kunnat bygga en stark och solid demokrati. I den turbulenta situation som råder i världen och spänningen som ökar är det viktigare än någonsin att värna fred och demokrati. Mot den bakgrunden är det glädjande och hoppingivande att så många frivilligkrafter arbetar vidare i demokratins tjänst.

Islamism i folkbildning

Alltmer och av alltfler ifrågasätts det kontroversiella studieförbundet Ibn Rushd för sina oegentliga metoder när det gäller beskrivning och inrapportering av sin verksamhet.

Ibn Rushd har ideologiska kopplingar till det muslimska brödraskapet och metoderna att erhålla bidrag till folkbildning ifrågasätts av många.

Argumenten och ifråsättandet rör sig kring rimligheten att denna aktör ges möjlighet att genom skattemedel via kommuner, regioner och myndigheter samarbeta för sina syften. Kritiken är berättigad och många fler måste få kännedom om denna organisation och deras odemokratiska metoder.

Tiggare – Samhällets ömma punkt

“Tiggare kan ingen vara” en bok av Gunilla Lundgren och Jeanette Olsson är en berörande bok och berättelse om 4 generationer romska kvinnor. Var och en berörande med fin fotodokumentation. En bok som borde nå politiker och debattörer i olika led. Moa Martinsson har i sin diktsamling “Motsols” skrivit dikten “Tiggaren” som så fint beskriver utsattheten och den förföljelse som dessa människor fått utstå genom årtionden. Tiggeriförbud inrättas i kommuner och i Eskilstuna krävs tillstånd. I Västerås kommer frågan upp under höstens kommunfullmäktige. Ledande Liberala politiker angriper den människosyn som präglar debatten i frågan. Det är för mig obegripligt att denna debatt pågår överhuvudtaget. Vem kan förbjuda fattigdom? Det är istället samhällets skyldighet att förebygga så att den inte uppstår. Hoppas på en debatt som fokuserar på humanism och medmänsklighet för ett samhälle med inkludering istället för exkludering. Ett samhälle som söker lösningar istället för motsättningar och konfrontation.

Ungas psykiska hälsa

https://www.mynewsdesk.com/se/suicidezero/pressreleases/oekat-antal-sjaelvmord-under-2018-2914320Den 4 september uppmärksammas ungas psykiska hälsa. Den finns till för att uppmuntra att hjälpa unga som mår dåligt. Dagen är initierad av ideella organisationen Tilda, som grundades 4 september 2012. Via länken nedan ges information om självmord som ökat bland unga.

https://www.mynewsdesk.com/se/suicidezero/pressreleases/oekat-antal-sjaelvmord-under-2018-2914320

Civilsamhället kan göra skillnad. Att bry sig och våga fråga om hur din nästa mår kan göra en livsavgörande skillnad! Våga fråga! Våga bry dig! Du är värdefull!

Ensamhetens labyrinter

Ensamhet debatteras och är aktuellt utifrån ett hälsoperspektiv som orsak till en mängd sjukdomar som; psykisk ohälsa, övervikt, hjärtbesvär, ångest och depression, stress m.m.

Singelhushållen i Sverige ökar och sägs vara flest i världen. De enastående oavsett om de är i självvald ensamhet eller har andra orsakssamband stigmatiserar och pressar- stressar. Forskning pågår och ensamheten lyfts in i rapporter och konferenser om existensiell hälsa.

Hur vore det om “enastående” som jag tycker är ett bättre begrepp skulle vittna om fördelarna och glädjen med att vara sin egen! Att få rå sig själv. Fatta beslut om sitt eget liv och vad det skall innehålla i glädje och sorg!

Brottslighet är kostsamt

Nog nu! Så känns det långt in i min kropp. Kan känna skräcken när skotten ekar bland människorna som oskyddade vistas i det öppna samhället! När tilliten krossas och vanmakten ökar. När oron ökar och frågorna hopar sig om var sker det härnäst? Samhällskostnaderna för brottslighetens konsekvenser ökar och politikerna har tappat greppet totalt. På tidningsredaktionerna knackas krönikor ner via tangentborden med budskap om besinning och stopp för dödsskjutningarna. Intressant är att ta del av Ingvar Nilssons kunskaper på http://www.socioekonomi.se där goda exempel lyfts fram på proaktiva och lösningsfokuserade samhällsinsatser. Landskrona är ett bland många. Dags nu att lära av dem som lyckats. Nog nu! Sverige och det goda samhället måste återerövras och värnas!

Klump i magen

I dagarna återvänder tusentals elever till skolan efter ett välförtjänt och befriande sommarlov. Många med förväntan och glädje och energi inför ett nytt läsår i en gemenskap som stärker och ger näring åt självkänsla och välbefinnande. Något som borde vara alla förunnat. Tyvärr är det alltför många som har våndats inför skolstarten och som under sommarlovet har upptagits av dystra tankar och minnen från förra skolåret. Ett skolår fyllt av förnedring, kränkningar, daglig mobbning och trakasserier där glåporden haglat likt knivar in i själen. Hora, dumhuvud, idiot, bögjävel, pucko, dåre, knasboll, motherfucker, gris! Tillmälen som aldrig skulle accepteras på en arbetsplats för vuxna. Mobbning som förstör och förgör unga människors liv och som tyvärr även förekommer bland vuxna och som förorsakar oerhört psykiskt lidande. Mobbningen som förorsakar samhället stora kostnader. Helt vansinnigt att detta helvete, denna terror får fortgå år ut och år in! Nya åtgärdsplaner upprättas och nya lagar införs. Barn och Elevombudet måste gå till Högsta Domstolen för att pröva barns rätt till en trygg skolmiljö där de behandlas med respekt. Ledande skolpolitiker kräver att BEO läggs ner och detta året före att Barnkonventionen blir Svensk Lag. Ur led är tiden. Alla Barnrättskämpar! Upp till kamp för barns rätt till respekt!