Att få leva i en demokrati är att få drömma sina livsdrömmar och få möjliggöra dem i en värdegemenskap med andra människor och veta att det sagda ordet eller de formulerade tankarna inte blir föremål för repressalier. Nyligen hemkommen från Etiopien och besök på Ambo Universitet för att lära mer om alfabetisering och besök på Fistulasjukhuset för att planera fortsatt bistånd fick jag en tankeställare då jag i mötet med lokala medborgare förstod att ordet politiker fick samtalen att ta en annan vändning eller tillfälligt tystna. Ordet var något som stängde den fortsatta dialogen eller skärpte vaksamheten. Ordet som för mig är engagemang, utveckling och ett demokratiskt förtroendeuppdrag som bygger på kritiskt granskande och samarbete för samhällets utveckling i betydelsefulla möten . I en annan del av värden skapar ordet rädsla, försiktighet och vaksamhet i misstro.

Advertisements