Image

Som blåklintens frön sprids för vinden och får nytt liv i god jordmån uppstår  även ny vänskap om ögonblicket och möjligheten tas tillvara. Så hände det för mig hösten 2011. Jag hade besökt Fistulasjukhuset i Addis Abeba i slutet på oktober och återberättade lite om mitt besök för Mohammed Aden dåvarande ordförande i Somaliska Föreningen i Fagersta, då föreningen höll en information om sin verksamhet på biblioteket i Fagersta. En kvinna anslöt sig diskret till oss och vårt samtal om Etiopien. Det visade sig att hon inom kort skulle resa dit för att arbeta på Ambo Universitetet med ett alfabetiseringsprojekt. Jag uppmuntrade henne att söka stipendium från Fredrika Bremer Förbundet www. fredrikabremer.se

Vi delade e-post adresser och sedan skildes våra vägar. Efter några månader kom beskedet att hon fått stipendium och sedan har vår kontakt fortsatt och utvecklats till en vänskap. Jag besökte Margareta Långbacka Walker i början på juni i Ambo och fick ta del av hennes fina och betydelsefulla arbete och träffa hennes vänner och kollegor.

Vänskap är betydelsefull och finns att erövra i betydelsefulla möten. http://www.2act.se

 

Advertisements