AfrikaBarnteam

Mångkulturellt centrum ska kartlägga afrofobi

Afrofobin ökar och det beror mycket på okunskap och misstänksamhet mot det okända.

Okunskapen leder till att segregeringen ökar och bostadssegregationen ökar på utanförskapet hos våra nyanlända. I stadsdelen som gränsar till Kolarbyn i Fagersta går Hantverksvägen under namnet; “Lilla Somalia. I Västerås benämns Råby som NaiRåby. Ledsamt att höra och avståndet mellan svenskar och afrikaner ökar.

Integrationsminister Erik Ullenhag har beviljat Mångkulturellt centrum (MKC) ett bidrag på 180 000 kronor för att genomföra en kartläggning och en kunskapsöversikt över afrofobi i dagens Sverige. Kartläggningen ska innehålla en sammanställning av den statistik som finns tillgänglig om hatbrott och diskriminering samt en översikt av forskning inom ämnet afrofobi. Dessutom ska MKC lyfta fram goda exempel för att förebygga och motverka afrofobi med fokus på kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar.

– Vi har idag ingen samlad kunskap när det gäller afrofobi och det är därför bra att denna kartläggning nu kommer till. Genom ökad kunskap har vi möjlighet att bekämpa den rasism och de fördomar som drabbar många afrosvenskar, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Rapporten ska redovisas under 2014. Jag inväntar den med stort intresse och hänvisar under tiden till Folkbildningsrådets kampanj som hittas på webbsidan; http://www.typisktsvenskt.se

Advertisements