Det finns många kvinnofällor i dagens samhälle. Förutom låga löner, låga pensioner och många gånger fel vård och diagnoser så är det nu glädjande att opinionen uppmärksammar dessa förbättringsområden för kvinnors livskvalitet. Bravo Benskörhetsbloggen. Ett fint initiativ för information och opinion. Vi skall inte ge upp utan ge igen som Britta von Konow så klokt har sagt

Advertisements