Underbara reflektioner om vem/vilka vi möter och den hela människan! En av de chefer som jag haft som förebild delar med sig av sina innersta tankar.

Direktören har ordet

Och så står jag där inför ett antal äldre människor.

Pensionärer

Och jag har gjort det så många gånger. Inbjuden av pensionärsorganisationer eller som idag en intresseförening.

Det som slår mig är hur enkelt det är att möta dessa människor under rubriken ”äldre”. Prata om äldreomsorg och vikten av hemtjänst. Peka på hur vi nu bygger ut äldreboenden i vår kommun.

Och det är här – precis i en mening – jag kommer på mig själv. Människan är hel.

De här människorna som jag möter som ”äldre” och som kanske också beter sig som ”äldre” har också tusen andra identiteter.

Pensionärer1

När jag frågar vad de gjort i livet så visar det sig att framför mig sitter fd sjuksköterskor, svarvare, chaufförer, snickare, handelsanställda, chefer och lärare.

Hade jag frågat vidare så hade vi säkert fått berättelser från de som rest världen runt, någon som bott i Eskilstuna i hela sitt liv, någon…

View original post 485 more words

Advertisements