Image

Så hände det igen! Det magiska att en ny okänd människa blir känd och oväntat en tillgång i mitt liv – ett möte som berikar och för mig och andra vidare i en ny betydelsefull kontext. Mötet som för kunskap vidare och fördubblas – ja kanske – mångdubblas. Det möte som jag nu vill beskriva skedde i en abonnerad buss från Vackstanäs till Bommersvik. Fredrika Bremer Förbundets årsmöte hade inletts med att rektor/VD för skolan berättat om verksamheten och vi hade avnjutit en läcker middag. Efter middagen i  bussen som skulle ta oss till vårt hotell presenterade vi oss för varandra Christina Knight och småpratade med varandra. Jag om mina många år i förbundsstyrelsen och mitt nuvarande engagemang som förbundets representant och vice ordförande i Stiftelsen Fistulasjukhuset. Christina berättade om sin bok “Mad Women”. Vi bytte visitkort och önskade varandra godnatt vid ankomsten till Bommersvik. Påföljande dag fortsatte årsmötet med stadgeenliga förhandlingar och nu blev Christina invald i förbundsstyrelsen. Hennes CV presenterades och jag imponerades stort. Efter årsmötet besökte jag en god vän Catherina Ronsten som också arbetar som författare, entreprenör och engagerad projektägare, innovatör, kommunikatör mm. Dessa två kompetenta kvinnor skall jag ordna ett möte med! Vilken kraft och glädje det skall bli!! Livet är rikt och bjuder på oväntade händelser som berikar!

Advertisements