Värme, medmänsklighet och ett gott ledarskap präglar Pär Eriksson och de tankar han förmedlat under 2014. Allt gott 2015 önskar jag dig och Eskilstuna. Jag besöker St Eskils kyrkogård under året och beundrar staden och är tacksam för goda vänner där!

Direktören har ordet

Det är möjligt att tomten i år kommer att ha svårt att ta sig fram till alla städer, byar, barn och familjer.

tomten

Det är osäkert i delar av världen och hans renar ryggar för bomber och vapen, osäkerhet och stora umbäranden.

För så tufft är det. Det trygga liv vi lever är inte givet alla. Ibland är det gott för hjärtat att ta sig tid till att fundera på hur vi som kollektiv mänsklighet har det.

Men det finns också hopp. Bara vi förmår se det och också förstå att framtiden i någon mening också avgörs nu.

En viktig historiebok
När tomten kommer till vår familj – vilket jag verkligen hoppas att han gör – så önskar jag att det finns en historiebok till min mamma.

Jag tänker att hon och hennes generation har byggt den här staden. Hon kom hit till Eskilstuna som ensam 17-åring på 1930-talet och hon hade hört…

View original post 501 more words

Advertisements