Så berörande och fantastiskt återberättat om en ung elev med framtidstro och målinriktning! Hon är framtiden!

Direktören har ordet

Jag har mött det förr och det är så inspirerande.

Fredrick Douglass2

Under några år i Västerås var jag i nära kontakt med den verksamhet som tog emot flyktingbarn och ungdomar. Och jag lärde mig så mycket.

Vid de tillfällen jag besökte verksamheten så möttes jag i samtalen av framtidstro. Eleverna berättade om drömmar att få bli läkare, pilot, ingenjör och snickare men också om fotbollsproffs och skådespelare.

Naturligtvis fanns där också rädsla och osäkerhet om det framtida livet i det land de ännu ej kände. Kanske också en oro för sina föräldrar och släktingar – om de var i livet och om de någonsin skulle återses.

Ett välskrivet budskap
När jag förra veckan tar del av Eskilstuna Kurirens artikelserie om elever på Årbyskolan så väcks samma känslor till liv. Journalisten Marie Österman har skrivit ett oerhört både fint och bildande reportage.

Demokrativecka

Och det viktigaste – hon bryter den norm som ofta vägleder det sätt vi brukar beskriva…

View original post 727 more words

Advertisements