Malala2

Kvinnors situation och livsbetingelser finns synliggjorda i nutid och dåtid i litteraturhistoriens otaliga spalt. och hyllmetrar och mycket material är outforskat och anses av vissa inte ens värda ett försök. Malala ger oss hopp.  För 16:e året arrangerades “Fruntimmersdagarna i Norberg” av Anita Helgesdotter. Under tre dagar berättades, visades bilder och böcker för ett fyrtiotal deltagare från hela landet. Forskningsresultat presenterades och nya perspektiv analyserades i ett spännande program under tre dagar med olika teman och utgångspunkter av följande; Eva Lund – Emilia Fogelklou och hennes vykorts korrespondens med vänner och släkt, Helena Öberg – Barn och dyslexi och exil från ett barn vid separation,    –  Barnperspektivet i vuxnas okänsliga skvallerförmedling, Ann Eriksson, fotograf – Föräldrarna /konstnärerna Brita Reich Eriksson och Liss Eriksson, Eritreansk familj framförde sånger på amhariska, Ingrid Friman – Ett intressant porträtt förde fram till en intressant kunskap, Birgitta Berglöf – En grannes liv och öde bakom järnridån, Margareta Broon – Pensionatsliv  på Solbacka i Dalsland, Gunilla Lundgren – Vänskapen och medförfattarskapet med Zofia Taikon, Ulrika Knutsson – Selma Lagerlöfs testamente genom trilogin Löwenskjöldska ringen, Agneta Ljung  – Stina och Hjalmar Bergmans stormiga och dramatiska äktenskap och samliv och Stina som efter makens död fick ett eget liv. avslutade årets fruntimmersdagar med biografiska skildringar om kvinnliga politikerpionjärer och samhällets bemötande och deras kamp för att fullgöra sina uppdrag. Härskarteknikerna fanns redan då. Nästa år ses vi igen! Tills dess – Lev och blomstra systrar!

 

Advertisements